Інвестиційна програма

                  Звертаємо вашу увагу, що публічне обговорення планів розвитку газорозподільної системи на 2018-2027 роки та 2019-2028 роки ТОВ «Газпостачсервіс» відбудеться в понеділок, 12 листопада о 11ᵒᵒ в приміщенні ТОВ «Газпостачсервіс» за адресою: с. Зарванці, вул. Зарічна 4-а.

Згідно вимог Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» ТОВ «Газпостачсервіс» опублікувує проект тарифу на розподіл та  плану розвитку ТОВ «Газпостачсервіс»  на 2018 рік та інформує про початок його відкритого обговорення, що здійснюється на засадах гласності, добровільності та свободи висловлювань. Оприлюднення даного документу забезпечить можливість збору зауважень та пропозицій до його змісту.

Звертаємо увагу, що публічне обговоренняпроекту тарифу на розподіл таплану розвиткуТОВ «Газпостачсервіс»на 2018 рік відбудетьсяв понеділок,23квітня, о 10.00 в приміщенніТОВ «Газпостачсервіс»за адресою: с.Зарванці, вул.Зарічна,4а.

Зауваження та пропозиції приймаються до20.04.2018року на електронну пошту gazpostachservis@ukr.net або на поштову адресу компанії: с.Зарванці, вул..Зарічна, 4а,23223,ТОВ «Газпостачсервіс».

Розрахунок тарифу

 

на послуги розподілу природного газу

 

(без урахування ПДВ)

 

ТОВ "Газпостачсервіс"

 

(найменування суб'єкта господарювання)

 

 

 

№ з/п

Показники (елементи витрат)
 річної планованої тарифної виручки

Одиниці виміру

Тис. грн без ПДВ

грн за 1000 куб. м (без ПДВ)

1

Тариф на послуги розподілу природного газу

грн за 1000 м3

 

1851,69

2

Планована тарифна виручка (дохід), усього

тис. грн

7 406,8

 

2.1

Плановані виробничі витрати, усього

тис. грн

7 070,9

1767,73

2.1.1

Матеріальні витрати, усього

тис. грн

583,4

116,10

2.1.1.1

у т. ч.:  вартість газу на технологічні та власні потреби

тис. грн

284,7

71,19

2.1.1.2

             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт,
             інші матеріальні витрати)                                

тис. грн

298,7

44,92

2.1.2

Витрати на оплату праці

тис. грн

3 696,0

924,00

2.1.3

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

тис. грн

813,1

203,28

2.1.4

Амортизаційні відрахування

тис. грн

1 289,6

322,41

2.1.5

Інші витрати, усього

тис. грн

334,7

83,67

2.1.5.1

               повірка та ремонт лічильників

тис. грн

15,0

3,75

2.1.5.2

               інші витрати

тис. грн

319,7

79,92

2.1.6

Внески на регулювання

тис. грн

2,9

0,73

2.1.7

Витрати на заміну лічильників газу та/або створення обмінного фонду лічильників

тис. грн

140,0

35,00

2.1.8

Витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи

тис. грн

211,2

52,80

2.1.9

Компенсація різниці в цінах та обсягах ВТВ за 2015-2017 р

тис. грн

0,0

0,00

2.2

Прибуток

тис. грн

335,8

83,96

Довідково:

   

1

Рентабельність

5,0%

 

2

Обсяг розподілу природного газу, усього

1000 м3

4,0

 

3

Тариф на розподіл, грн з ПДВ за 1000 куб м

2 222,0

 

4

Планова середня чисельність працівників, чол

35,0

 

5

Планова середня заробітна плата, грн

8800,00

 

 

 

План розвитку газорозподільної системи на 2018-2027 роки газорозподільного підприємства ТОВ "Газпостачсервіс"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 gaspostach.com. Всі права захищено.