Постанова КМУ №300

23.06.2017

                                                                          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
                                                                                   ПОСТАНОВА

                                                                                                          від 18 квітня 2018 р. № 300
                                                                                                                                                                           Київ

                               Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877

                                                                    Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877 “Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 95, ст. 2899) зміни, що додаються.

                                                                                                                     Прем'єр-міністр України

                                                                                                                                          В.ГРОЙСМАН

                                                                                                                                                                         Інд. 73

 

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                              постановою Кабінету Міністрів України
                                                                                      від 18 квітня 2018 р. № 300

                                                                                                    ЗМІНИ,
                                     що вносяться до постанови  Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877

1. У постанові:

назву та пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

“Про затвердження Порядку та умов надання у  2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа”;

“1. Затвердити Порядок та умови надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, що додаються.”.

2. У Порядку та умовах надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації, затверджених зазначеною постановою:

1) назву та пункт 1 Порядку та умов викласти в такій редакції:

“ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (далі - субвенція).”;

2) пункти 4 і 5 викласти в такій редакції:

“4. Субвенція спрямовується на:

будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі дітей з інвалідністю;

будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу;

придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа, в тому числі дітей з інвалідністю;

виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу.

5. Умовами надання субвенції є:

максимальне влаштування дітей до дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків;

проведення за рахунок коштів місцевого бюджету подальшого ремонту та облаштування збудованого/відремонтованого/реконструйованого житла, призначеного для малих групових будинків, збудованого/придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа, в тому числі дітей з інвалідністю;

відведення органами місцевого самоврядування земельних ділянок під забудову;

відшкодування в разі перевищення граничної вартості проектних, будівельно-ремонтних робіт, будівництва/придбання житла, призначеного для малих групових будинків, дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа додаткових видатків за рахунок коштів місцевих бюджетів, благодійних пожертв від юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не заборонених законодавством;

взяття органами місцевого самоврядування на баланс збудованих/придбаних об’єктів нерухомості для проживання в них дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

перебування дітей-сиріт віком від 16 до 18 років, а також осіб з їх числа віком від 18 до 23 років на соціальному квартирному обліку або обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у разі придбання соціального житла, житла для такої категорії дітей, осіб з їх числа;

наявність рішення про створення малих групових будинків.”;

3) пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Районні, районні у м. Києві держадміністрації, виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом і перспективним планом формування територій громад, протягом десяти календарних днів подають комісії пропозиції щодо обсягу субвенції за напрямами, визначеними у пункті 4 цих Порядку та умов, а також такі документи:

1) для придбання житла для дитячого будинку сімейного типу, в якому проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа:

акт обстеження житлового об’єкта, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, вартість об’єкта, придатність для проживання у ньому дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

фотографії житлового об’єкта;

правовстановлюючі документи на житловий об’єкт;

технічну документацію на житловий об’єкт, введений в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек, відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

довідку з місця проживання щодо осіб, зареєстрованих у житловому об’єкті, який купується;

письмову згоду потенційних батьків-вихователів на проживання у житловому об’єкті (тільки для придбання житла для дитячого будинку сімейного типу);

2) для будівництва малих групових будинків, дитячих будинків сімейного типу:

проектно-кошторисну документацію на будівництво;

правовстановлюючі документи на земельну ділянку;

3) для капітального ремонту/реконструкції малих групових будинків:

проектні пропозиції та інформацію про кошторисну вартість реконструкції, капітального ремонту житлового об’єкта;

акт обстеження житлового об’єкта, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, вартість об’єкта, придатність для проживання в ньому дітей;

правовстановлюючі документи на житловий об’єкт;

технічну документацію на житловий об’єкт, введений в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек, відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

фотографії житлового об’єкта.

Крім зазначених документів, комісії подається інформація про:

віддаленість житлового об’єкта від об’єктів інфраструктури соціального спрямування, у тому числі освітніх і медичних закладів;

кількість вихованців, які перебувають у закладах інституційного догляду та виховання дітей відповідної територіальної громади і можуть бути влаштовані до дитячих будинків сімейного типу, переведені до малих групових будинків;

кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідній територіальній громаді, які перебувають у притулках для дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, центрах соціальної підтримки дітей та сімей;

кількість прийомних сімей, які можуть бути переведені в дитячий будинок сімейного типу за умови довлаштування не менше п’яти дітей;

згоду потенційних батьків-вихователів на проживання у придбаному житлі;

перебування дітей-сиріт віком від 16 до 18 років, а також осіб з їх числа віком від 18 до 23 років на соціальному квартирному обліку або обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.”;

4) у пункті 12:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) 13,65 кв. метра жилої площі на кожну рідну дитину, дитину-вихованця та кожного з батьків-вихователів, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті;”;

підпункт 5 доповнити абзацами такого змісту:

“Загальна площа збудованого/придбаного за рахунок субвенції житлового об’єкта для дитячого будинку сімейного типу не може перевищувати 250 кв. метрів.

Відшкодування вартості площі понад 250 кв. метрів у житлових об’єктах для дитячого будинку сімейного типу здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, благодійних пожертв від юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Якщо загальна площа житлового об’єкта менша або більша від установленого розрахункового розміру, але її вартість не перевищує граничну вартість, комісія приймає рішення на користь більшої житлової площі.”;

5) пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Гранична вартість придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа визначається з урахуванням таких нормативів:

у квартирах, садибних (одноквартирних) будинках із житлового фонду, житлового фонду соціального призначення - 31,5 кв. метра загальної площі на одну особу, з яких 13,65 кв. метра жилої площі на кожну дитину-сироту, особу з їх числа, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті;

додатково 10 кв. метрів жилої площі на кожну особу з інвалідністю з числа дітей-сиріт, осіб з їх числа.

Опосередкована вартість спорудження 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, де будується або буде придбано соціальне житло, житло для дітей-сиріт, осіб з їх числа, визначається Мінрегіоном на відповідний період згідно з Порядком визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженим наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174.

Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова гранична вартість соціального житла не може перевищувати опосередкованої вартості спорудження житла, збільшеної в 1,75 раза, для обласних центрів і міст обласного значення з кількістю населення понад 300 тис. осіб - у 1,5 раза, для міст обласного значення з кількістю населення від 100 тис. до 300 тис. осіб - у 1,25 раза.

Гранична вартість придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа визначається за такою формулою:

ГВЖ = (31,5 х Nс + (10 х Nі)) х Ов х Км + ПЗ,

де    Nс - кількість дітей-сиріт, осіб з їх числа;

Nі - кількість дітей з інвалідністю;

Ов - опосередкована вартість спорудження 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому будується або буде придбано соціальне житло, житло для дітей-сиріт, осіб з їх числа, гривень;

Км - коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці п’ятому цього пункту;

ПЗ - витрати, пов’язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів, гривень.

У разі купівлі соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа враховуються витрати на придбання земельної ділянки.

Загальна площа соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа, придбаного за рахунок субвенції, не може перевищувати 40 кв. метрів.

Відшкодування вартості площі понад 40 кв. метрів у житловому об’єкті для дитячого будинку сімейного типу здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, благодійних пожертв від юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Якщо загальна площа житлового об’єкта менша або більша від установленого розрахункового розміру, але її вартість не перевищує граничну вартість, комісія приймає рішення на користь більшої житлової площі.

Соціальне житло, придбане для дітей-сиріт, осіб з їх числа, належить до житлового фонду соціального призначення відповідно до Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”.”;

6) доповнити Порядок та умови пунктами 13-1 і 13-2 такого змісту:

“13-1. Після отримання житла у власність діти-сироти, особи з їх числа знімаються з квартирного обліку.

13-2. Під час оформлення договору купівлі-продажу житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа накладається заборона на його продаж протягом десяти років.”.

© 2023 gaspostach.com. Всі права захищено.