Права споживачів та Оператора ГРМ

Споживач, що є побутовим, який за умовами Типового договору на розподіл природного газу розраховується за лічильником газу, зобов’язаний щомісяця станом на 01 число місяця знімати фактичні показання лічильника газу та протягом п’яти календарних днів (до 05 числа включно) надавати їх Оператору ГРМ в один із таких способів:

1) через особистий кабінет на сайті Оператора ГРМ

http://gaspostach.com/info/vhid-v-osobistij-kabinet/ ;

2) за телефоном  +38 (098) 857-43-39, +38 (0432) 60-15-03;

3) шляхом зазначення показань у сплаченому рахунку (квитанції абонентської книжки) Оператора ГРМ;

4) на електронну адресу gazpostachservis@ukr.net .

У разі неотримання до 06 числа місяця, що настає за розрахунковим, показань лічильника та за умови, що лічильник газу не оснащений засобами дистанційної передачі даних, фактичний об’єм розподілу та споживання природного газу по Споживачу за розрахунковий період визначається Оператором ГРМ на рівні планового місячного об’єму споживання на відповідний період, що розраховується, виходячи з групи споживання Споживача та його середньорічного об’єму споживання природного газу за останні 12 календарних місяців. Якщо за підсумками наступного місяця Споживач своєчасно надасть показання лічильника газу, формування об’єму розподілу та споживання природного газу за період зазначеного місяця здійснюється з урахуванням наданих показань.

Споживач має право:

1) на отримання цілодобового доступу до газорозподільної системи та передачу належних Споживачу об'ємів (обсягів) природного газу з належним рівнем надійності, безпеки, якості та величини його тиску за умови дотримання ним вимог Договору та Кодексу газорозподільних систем;

2) на перерахунок наданих послуг за Договором у разі недотримання Оператором ГРМ рівня якості та/або величини тиску природного газу, що передається на межі балансової належності об’єкта Споживача;

3) вимагати від Оператора ГРМ письмову форму Договору, завірену печаткою Оператора ГРМ;

4) ініціювати перевірку роботи комерційного вузла обліку (лічильника газу) у порядку, визначеному Кодексом газорозподільних систем;

5) звертатися до Оператора ГРМ зі скаргами та пропозиціями щодо виконання умов Договору;

6) на отримання компенсації у разі невідповідності якості природного газу параметрам, визначеним Кодексом газорозподільних систем;

7) не частіше одного разу на три місяці звернутись до Оператора ГРМ із письмовою заявою про проведення звіряння фактично використаних об’єктом споживача об’ємів природного газу та сплачених коштів за послуги розподілу природного газу з підписанням відповідного акта.

8) інші права, передбачені Договором та Кодексом газорозподільних систем.

Споживач зобов'язується:

1) здійснювати розрахунки в розмірі, строки та порядку, визначені Договором;

2) своєчасно повідомляти Оператора ГРМ про всі зміни щодо персоніфікованих даних в заяві-приєднанні та/або позаштатної роботи комерційного вузла обліку (лічильника газу);

3) не перешкоджати Оператору ГРМ у здійсненні заходів щодо вдосконалення обліку природного газу для точності виміру обсягів розподілу та споживання природного газу, у тому числі встановлення засобів дистанційної передачі даних, установлення дублюючих засобів вимірювальної техніки чи монтажу окремих закладних частин для можливості їх встановлення за рахунок Оператора ГРМ;

4) забезпечувати безперешкодний та безплатний доступ на власні об'єкти чи земельну ділянку представникам Оператора ГРМ за їх службовими посвідченнями для виконання ними службових обов'язків щодо забезпечення гарантованого рівня надійності, безпеки, якості та величини тиску природного газу, запобігання можливим витокам газу та недопущення аварійних ситуацій, зокрема для:  перевірки, локалізації і ліквідації витоків газу та аварійних ситуацій; перевірки, повірки та/або експертизи комерційного вузла обліку (лічильника газу), а також перевірки показань лічильників газу;  виконання робіт з припинення та відновлення газопостачання тощо;

5) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

6) забезпечити належну експлуатацію власних газових мереж відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем та акта розмежування балансової належності й експлуатаційної відповідальності сторін;

7) дотримуватись інших вимог Договору та Кодексу газорозподільних систем;

8) на вимогу Оператора ГРМ у десятиденний строк сплатити Операторові ГРМ компенсацію за порушення, які передбачені пунктом3 глави 7 розділу VI Кодексу газорозподільних систем.

Оператор ГРМ зобов'язується:

1) розміщувати на сайті чинні тарифи за послуги з розподілу природного газу та поточну редакцію тексту Типового договору на розподіл природного газу (далі – Договір) і Кодексу газорозподільних систем, а у разі внесення до Договору в установленому законодавством порядку відповідних змін своєчасно їх публікувати в офіційних друкованих виданнях, які публікуються на території його ліцензованої діяльності;

2) забезпечити можливість цілодобового доступу Споживача до газорозподільної системи та передачу належних Споживачу об’ємів (обсягів) природного газу з дотриманням належного рівня надійності, безпеки, якості та величини його тиску за умови дотримання Споживачем вимог Договору;

3) забезпечити належну організацію та функціонування особистого кабінету Споживача;

4) забезпечити належний рівень комерційного обліку природного газу по Споживачу, у тому числі формування загального об’єму та обсягу розподілу (споживання) природного газу Споживачу за відповідний період з урахуванням наданих Споживачем Оператору ГРМ показань лічильника або контрольного зняття показань лічильника Оператором ГРМ згідно з вимогами Кодексу ГРМ;

5) щомісячно в особистих кабінетах (за наявності) та у платіжному документі побутового споживача зазначати фактичні обсяги споживання природного газу та показання лічильника (за наявності), на основі яких визначені обсяги споживання;

6) дотримуватись встановлених вимог Кодексу газорозподільних систем щодо приладового обліку, якщо комерційний вузол обліку (лічильник газу) за Договором буде належати Оператору ГРМ;

7) за письмовою вимогою Споживача безкоштовно надати йому завірену письмову форму Договору протягом десяти днів з дня надання Оператору ГРМ такої вимоги;

8) проводити на вимогу Споживача перевірку роботи комерційного вузла обліку (лічильника газу) у порядку, визначеному Кодексом газорозподільних систем;

9) здійснювати перерахунок об’ємів (обсягів) розподіленого природного газу по об’єкту Споживача відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем та сплачувати компенсацію Споживачу у разі невідповідності якості природного газу на межі балансової належності об’єкта Споживча параметрам, визначеним Кодексом газорозподільних систем;

10) на письмове звернення побутового споживача, не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання такого звернення, проводити з таким споживачем звіряння фактично використаних об’єктом споживача об’ємів природного газу та сплачених коштів за послуги розподілу природного газу з підписанням відповідного акта;

11) не рідше одного разу на шість місяців здійснювати контрольне зняття показань лічильника газу та формувати об’єм розподілу та споживання природного газу по Споживачу за розрахунковий місяць, в якому було здійснено контрольне зняття показань лічильника газу, з урахуванням його фактичних показань.

12) дотримуватись інших вимог Договору та Кодексу газорозподільних систем.

Оператор ГРМ має право:

1) отримувати від Споживача оплату за Договором;

2) не здійснювати фактичний розподіл природного газу Споживачу або обмежити його чи припинити у порядку та на підставах, передбачених Договором;

3) безперешкодного та безкоштовного доступу на територію та земельну ділянку Споживача, де розташована газорозподільна система, та/або газове обладнання Споживача, та/або комерційний вузол обліку, для виконання службових обов’язків, передбачених законодавством та Договором;

4) перевіряти роботу комерційного вузла обліку (лічильника газу), у тому числі встановленого на об'єкті Споживача, у порядку, визначеному Кодексом газорозподільних систем;

5) вимагати від Споживача підписання акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності Сторін;

6) встановлювати на комерційному вузлі обліку (лічильнику газу) засоби дистанційної передачі даних та/або дублюючі чи контрольні засоби вимірювальної техніки, якщо такі заходи здійснюються за рахунок та силами Оператора ГРМ;

7) інші права, передбачені Договором та Кодексом газорозподільних систем.

© 2024 gaspostach.com. Всі права захищено.